Overzicht gunstigste vaarperiodes voor kanotochten op het Nederlandse wad in relatie tot hoogwater Lauwersoog

laatst bijgewerkt: 9-7-2014
menu+homepagina

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Van een groot aantal kanotochten die op het wad gevaren kunnen worden wordt weergegeven wat de beste vaartijden zijn voor elke tocht, rekeninghoudende met de getijdenstromen en de ondieptes onderweg, zoals bij wantijen en platen en droogvallende vertrek- en aankomstplekken. Uitgangspunten daarbij zijn de hoogwatertijd bij Lauwersoog, dat zo veel mogelijk wordt gevaren met de stroom mee en dat de gemiddelde vaarsnelheid 7km/uur is.
Naast deze beschreven tochten zijn er nog verschillende andere tochten te bedenken. Omdat die vaak een voor een deel hetzelfde traject hebben als de hier beschreven tochten kun je vaak voor die tocht ook de gunstigste vaartijden bepalen met behulp van de hier beschreven tochten.
Alleen de tochten vanaf en als terugtocht naar het vaste land zijn hier beschreven. De mogelijke kanotochten van eiland naar eiland worden later nog toegevoegd.

Het hoogwatertijdstip Lauwersoog is als referentietijd gekozen omdat Lauwersoog min of meer halverwege Den Helder en Nieuwe Statenzijl ligt; hoogwater Harlingen valt ca 1 uur vroeger en hoogwater Den Helder ruim 3 uur vroeger dan hoogwater Lauwersoog. Hoogwater Holwerd valt ongeveer gelijk met die in Lauwersoog. Hoogwater Noordpolderzijl valt ca 30 minuten later dan in Lauwersoog, Eemshaven ca 50 minuten, Vierhuizen ca 1 uur, Delfzijl ca 1 uur 30 later en hoogwater Nieuwe Statenzijl valt ca 2 uur 30 later dan in Lauwersoog.
Zie de tabel tijdverschillen hoogwater voor een overzicht van de verschillen tussen hoogwatertijden van een groot aantal plaatsen op het Nederlandse en Duitse Wad

Er zijn drie overzichten: naar tijd van de dag, naar vertrekhaven en op datum. Het eerste overzicht geeft de mogelijke tochten van west naar oost en kun je gebruiken om na te gaan hoeveel uur voor of na hoogwater Lauwersoog je een bepaalde tocht kunt varen als je vanaf een bepaalde plek wilt vertrekken. Vervolgens kun je in de getijdentabel nakijken hoe laat je kunt vertrekken op de gewenste dag en plek of op welke dagen het op de gewenste tijd hoogwater in Lauwersoog is.
In het tweede overzicht zijn de kanotochten gerangschikt naar de gunstigste vaarperiode ten opzichte van hoogwater Lauwersoog. Gegeven het tijdstip van hoogwater Lauwersoog op een datum kun je dan snel nagaan welke tochten je dan het beste kunt varen en vanaf welke plek, rekening houdend met de stroming en de waterdieptes op ondiepe gedeeltes en wantijen.
Het derde overzicht geeft per datum de tochten die, gegeven het hoogwatertijdstip in Lauwersoog, die dag het meest in aanmerking komen.

Om de overzichten te maken was veel uitzoeken en berekenen nodig en ik kan niet garanderen dat er ondanks alle controles en narekenen geen fouten in staan. Gebruik van de overzichten is daarom voor eigen risico en kijk zelf na of de opgegeven tijden wel kloppen als je een bepaalde tocht wilt gaan varen. Deel 1 van de site geeft alle informatie om zelf een tocht te kunnen plannen. Als je een onjuistheid tegenkomt, hoor ik dat natuurlijk graag zodat het overzicht kan worden aangepast.

Maak een keuze welk overzicht u wilt zien (u kunt tussen beide overzichten heen en weer springen):
Kanotochten in volgorde van west naar oost en
Kanotochten gerangschikt naar de gunstigste vaarperiode ten opzichte van hoogwater Lauwersoog.
welke kanotochten kunnen op een gegeven datum

klik hier op home voor menu+homepagina