Tijdverschillen hoogwater t.o.v. Harlingen, Lauwersoog en Delfzijl

laatst bijgewerkt: 4 november 2015

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

De beweging van eb en vloed komt van de Noordzee het Wad binnen van het westen naar het oosten. Als gevolg daarvan is het op het Wad in het Westen bij Den Helder uren eerder hoog- of laagwater dan in het oosten bij Delfzijl.
Doordat het opkomende en wegstromende water door de zeegaten tussen de eilanden in- en uitstroomt, ontstaan grillige hoogwater- en laagwaterlijnen, die de plekken met gelijktijdig hoog- en laagwater met elkaar verbinden. Bovendien verloopt het afgaand tij anders dan het opkomend tij, waardoor ook de tijdsverlopen tussen de verschillende plekken verschillend zijn bij hoog- en laagwater, zie onderstaande figuren.
In de figuren wordt het verloop van de hoogwatertijdstippen (linker figuur) en laagwatertijdstippen (rechter figuur) op het Wad weergegeven. De hoogwater- en laagwaterlijnen zijn afgeleid van de gegevens in de stroomatlassen (HP17 en HP18) van het hydrografisch bureau. De tijden in de witte rondjes geven het gemiddelde tijdverschil ten opzichte van de startsituatie bij Den Helder. Deze tijden zijn berekend aan de hand van de verwachte hoog- en laagwater tijdstippen zoals die worden weergegeven op getij.rws.nl, QuickTide.nl en/of het Duitse www.bsh.de.

Het grillige verloop van zowel het opkomende als afgaande tij in het Wad (vooral het westelijke deel) is duidelijk te zien: het is ongeveer tegelijkertijd hoogwater in Harlingen, het zeegat tussen Terschelling en Ameland en op zee halverwege Ameland. Een uur eerder is het tegelijkertijd hoogwater halverwege de afsluitdijk en West Terschelling. Ongeveer hetzelfde patroon wordt weergegeven door de tijdstippen van hoogwater op de verschillende meetpunten; zo is het tegelijk hoogwater bij Vlieland en Ameland (Nes).
Het verloop bij afgaand tij is nog grilliger: het is ongeveer tegelijk laagwater in Harlingen, Wierumergronden en Borkum. De laagwaterlijn van een uur eerder loopt van Kornwerderzand, via Griend en midden Terschelling naar het zeegat tussen Terschelling en Ameland om halverwege Ameland de Noordzee op te gaan.
In het oostelijke deel van het Wad verloopt het tij regelmatiger.
Wad tijdstippen HW bij opkomend tij Wad tijdstippen lw bij afgaand tij

Door het grillige verloop van zowel het opkomend als het afgaand tij is het op het Wad niet zo dat de tijdstippen van hoog- en laagwater steeds ongeveer 6 uur uit elkaar liggen. Zo geldt voor Harlingen dat het gemiddeld 5 uur na laagwater al weer hoogwater is, terwijl er gemiddeld 7 uren verstrijken voor het na hoogwater weer laagwater is in Harlingen. Maar bij Lauwersoog duurt het afgaand water vrijwel even lang als het opkomend water (6u11m en 6u13m), terwijl Delfzijl weer een verschil geeft van 6u04m tegen 6u20m tussen de periode van opkomend en van afgaand tij.

Hieronder volgt een tabel met het gemiddelde verschil in tijdstip voor hoogwater resp laagwater op een aantal plaatsen bij het Wad ten opzichte van Harlingen, Lauwersoog en Delfzijl.
De waarden zijn opnieuw berekend aan de hand van de theoretische tijdstippen voor hoog- en laagwater in 2015 zoals weergegeven op de hierboven genoemde sites.
Als het tijdstip van hoogwater resp laagwater van een van deze drie plaatsen bekend is, is met deze tabellen het tijdstip voor hoogwater of laagwater ca 6 uur later) ongeveer te berekenen. Voor heel 2015 zijn de hoog- en laagwatertijdstippen voor alle plekken die op getij.rws.nl worden voorspeld in tabelvorm weergegeven op getijden2015.

Het is goed om te bedenken dat de opgegeven tijdstippen en dieptes schattingen zijn, gebaseerd op complexe formules. In het algemeen is het goed om een marge van tenminste 15 minuten eerder of later aan te houden. De betrouwbaarheid van de schattingen wordt nader behandeld in de betrouwbaarheid van getijdenschattingen

Tijdverschillen in hoogwater en laagwater kentering in 2015 voor verschillende plekken op het Wad met Harlingen, Lauwersoog en Delfzijl
 Tijdverschillen bij hoogwater metTijdverschillen bij laagwater met
 HarlingenLauwersoogDelfzijlHarlingenLauwersoogDelfzijl
Noordzeeuurmin+/-uurmin+/-uurmin+/-uurmin+/-uurmin+/-uurmin+/-
Texel Noordzee219eerder317eerder440eerder252eerder242eerder420eerder
Terschelling Noordzee059eerder157eerder321eerder144eerder134eerder312eerder
Wierumergronden02later057eerder220eerder051eerder041eerder219eerder
t Rif05later053eerder217eerder047eerder037eerder215eerder
Simonszand040later018eerder142eerder018eerder08eerder146eerder
Huibertgat043later015eerder139eerder015eerder05eerder143eerder
Borkum Sudstrand110later012later112eerder013later023later115eerder
Nordeney Riffgat156later058later026eerder059later18later030eerder
Westerems
Borkum, Fischerbalje124later026later058eerder033later043later055eerder
Eemshaven139later041later043eerder052later12later036eerder
Greetsiel155later057later054eerder113later123later015eerder
Delfzijl222later124later00later128later138later00later
Termunterzijl225later127later03later128later138later05later
Emden247later149later025later151later21later023later
Nieuwe Statenzijl39later211later047later225later234later056later
Ditzum33later25later041later23later213later035later
Texelstroom
Den Helder230eerder328eerder452eerder32eerder252eerder430eerder
Oudeschild115eerder213eerder337eerder226eerder216eerder354eerder
Den Oever056eerder154eerder318eerder144eerder134eerder312eerder
Kornwerderzand015eerder113eerder237eerder048eerder039eerder217eerder
Vliestroom
Vlieland haven045eerder143eerder37eerder145eerder135eerder313eerder
Harlingen0058eerder222eerder00later010later128eerder
West-Terschelling013eerder111eerder235eerder118eerder18eerder247eerder
wantij Oosterom05later053eerder217eerder02eerder08later130eerder
Borndiep
Blauwe Balg035eerder133eerder257eerder117eerder17eerder245eerder
Nes040later018eerder142eerder029eerder020eerder158eerder
Holwerd055later03eerder127eerder04later014later125eerder
wantij Pinkegat045later013eerder137eerder022eerder012eerder150eerder
Westgat
Schiermonnikoog13later05later119eerder012eerder02eerder140eerder
Lauwersoog058later0001240010eerder000138eerder
Lauwers
Noordpolderzijl117later019later15eerder011later021later117eerder
wantij zuidoost Lauwers135later037later047eerder048later058later040eerder

klik op home voor menu+homepagina