wadkanovaren.nl

Getijdentabellen huidige jaar

laatst bijgewerkt: 6-02-2024

Tijdstippen en de waterhoogten voor hoogwater en laagwater
op 24 plaatsen langs in de Nederlandse Waddenzee, Eems en Dollard
Tevens het verloop van hoogwater en laagwater in de geulen op het Wad

De getijdengegevens van 24 plekken op het Nederlandse Wad voor 2024 zijn beschikbaar, zie onder.

Inleiding
Getijdengegevens voor het waddengebied zijn op verschillende sites op te halen. Getij.rws.nl, van Rijkswaterstaat is de bron voor veel andere websites, maar geeft geen getijdengegevens voor een aantal interessante plekken langs de Waddenkust. De getijden informatie is op getij.rws.nl is beschikbaar in pdf en XML-formaat en in NAP voor 2023, 2024 en 2024. Op waterinfo.rws.nl kun je de getijdengegevens van een plek opzoeken en downloaden voor een opgegeven periode met de tijdstippen van hoog- en laagwater en in stappen van 10 minuten. Het downloaden met de tijdstippen van hoog- en laagwater geeft vaak een foutmelding en ben je aangewezen op pdf- en xml-gegevens in getij.rws.nl
Wie een conversie naar Excel wil van een van de plekken die RWS in XML-formaat aanbiedt, kan hier een XML omzetten bestand downloaden. In het bestand zelf wordt uitgelegd hoe je te werk moet gaan. Het eindrersultaat is een weergave in 5 kolommen, zoals ook de getijdentabellen hieronder worden weergegeven.
QuickTide is nuttig programma dat van de site Nautin vrij is te downloaden voor abonnees van Nautin en voor leden van Wadvaarders en Toerzeilers. QuickTide geeft offline voorspellingen voor veel plekken, waaronder wantijen, van hoog- en laagwatertijdstippen en waterdieptes.
Gezeiten-kalender.de is de Duitse site gebaseerd op het opensource programma Xtide en geeft eigen voorspellingen van hoog- en laagwatertijdstippen, waterdieptes, opkomst en ondergang van maan en zon voor een groot aantal plekken langs het Nederlandse en Duitse Wad (en elders op de wereld). De voorspellingen wijken slechts minimaal af van die van Rijkswaterstaat. De site geeft voor elke plek direct de gegevens voor de komende vier dagen, maar daaronder kunnen overzichten opgeroepen worden per 5 dagen, per maand of voor een heel jaar tussen 1970 en 2037. Naast de tijdstippen en waterdiepten bij de kentering geeft de site ook de maanfase en opkomst en ondergang van zon en maan weer. De waterhoogte worden met als referentievlak het LLWS weergegeven. Let wel op: soms geeft de site een verstoorde overzicht voor bepaalde dagen, waarbij hoog- en laagwatertijdstippen te snel op elkaar volgen. In de tabellen hieronder is daarvoor zo nodig gecorrigeerd.

Voor de Deense kusten kun je de geijdengegevens vinden op www.dmi.dk.

Ondanks deze getijdenbronnen blijven er toch nog een aantal plekken over waar geen getijdeninformatie over is te vinden, waaronder de havens Noordpolderzijl en Termunterzijl.
Daarom zijn eigen voorspellingen gemaakt voor Noordpolderzijl en Termunterzijl. Het verloop van de waterhoogtes is gebaseerd op de waterhoogtes van de omringende meetpunten en de aanname van de maximale en minimale waterhoogte ter plaatse. De voorspellingen voor hoog- en laagwatertijdstippen voor Noordpolderzijl zijn gemaakt aan de hand van de gegevens voor Lauwersoog, Hubertsgat en de Eemshaven en voor Termunterzijl aan de hand van de getijdengegevens van Delfzijl, Emden en Nieuwe Statenzijl.

Voor 24 plekken langs de Nederlandse Waddenzee en Dollard, inclusief Borkum, Emden en Ditzum, worden hieronder in overzichtelijke jaartabellen de getijdentijdstippen en waterdieptes in LAT opgegeven in pdf-formaat.

Zoals voor alle getijdenvoorspellingen geldt, ook die van Rijkswaterstaat, is het goed om een marge van Ī 10 - 15 minuten aan te houden, zie de betrouwbaarheid van getijdenvoorspellingen voor nadere uitleg en verantwoording. Op waterstandentabel zijn voor de komende 48 uur de verwachte afwijking van het astronomisch tij op te zoeken voor Den Helder, West Terschelling, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl .
U dient zich te realiseren dat de opgegeven waarden voor alle plekken voorspellingen blijven en gebruik ervan doet u op eigen verantwoordelijkheid. U kunt geen van de leveranciers (i.c. Nautin, wadkanovaren, Rijkswaterstaat, bsh.de, dmi.dk en Gezeiten-kalender.de) van de voorspellingen aansprakelijk stellen als de feitelijke waarden in de praktijk anders blijken te zijn. Bij varen op het Wad dien je steeds de plaatselijke omstandigheden in de gaten te houden, dat is nu juist een van de charmes van varen op het Wad.

De hoog- en laagwatertijdstippen en de bijbehorende waterhoogtes in LAT voor de belangrijkste vertrekpunten vanaf het vaste land kunnen hieronder in pdf-formaat als jaartabel worden opgeroepen, zodat voor een bepaalde dag de tijdstippen van de kentering snel zijn op te zoeken. De tijden van de kenteringen zijn met toestemming van Rijkswaterstaat overgenomen van getij.rws.nl. De tijdstippen tussen de laatste zondag in maart en laatste zaterdag in oktober zijn in zomertijd.
KanoŽrs varen op het Wad vaak naar plekken waarvan geen getijdengegevens bekend zijn, zoals platen en kwelders. Toch wil je graag ook voor die plekken weten wanneer de kentering is. Om een schatting van de kentering op een willekeurige plek op het Wad te kunnen maken zijn door wadkanovaren getijdenkaarten gemaakt met wat we de isokenterlijnen hebben genoemd: lijnen op het wad die aangeven waar met intervallen van 10 minuten de kentering plaatsvindt ten opzichte van het tijdstip van de kentering bij de Razende Bol (Noorderhaaks) ten zuiden van Texel. Deze punten van gelijke kentering zijn berekend aan de hand van de opgegeven hoog- en laagwatertijdstippen voor alle plaatsen die op getij.rws.nl zijn gegeven voor 2015 t/m 2018 en m.b.v. de stroomsterktes en stroomrichting op de digitale kaarten van NV Verlag.

verwante onderwerpen:

In 2020 is een verhandeling opgesteld, gebaseerd op een Powerpoint presentatie, over eb en vloed en stroming in de Waddenzee n.a.v. het opstellen van de nieuwe isokenterlijnen.

Onze stroomkaarten gebaseerd op de getijdengegevens van 2016. De officiŽle stroomatlassen zoals je die bij de HP33 uitgave van de Dienst Hydrografie zijn, zo ver ik weet gebaseerd op gegevens van tientallen jaren geleden. Anders dan bij de klassieke stroomatlassen is de intervaltijd tussen twee kaarten 30 minuten in plaats van ťťn uur. Uniek is dat de stroomatlassen zijn gecombineerd met droogvalkaarten, waarbij in stappen het droogvallen en weer onderlopen van de platen wordt weergegeven, zie Stroomkaarten Nederlands wad.
Getijden Duitse en Deense Wad met de getijdengegevens voor 57 plekken.
Stroomatlassen Duitse Wad van Borkum t/m Sylt.
Navigatie op het wad voor uitleg over het toepassen van de getijdengegevens in combinatie met stroomatlas, zeekaarten, de 1/12 en de 1/7 regel.
Tabel verschillende tijden hoog- en laagwater voor een tabel met de tijdsverschillen hoog- en laagwater voor verschillende plaatsen rond het Wad.
Overzicht gunstigste vaartijden om na te gaan welke tochten het beste gevaren kunnen worden, gegeven de vertrekplek en het tijdstip van kentering.


Getijdentabellen Nederlandse Wad 2023 en 2024

De tabellen zijn opgenomen in 9 aparte pdfbestanden; steeds drie plaatsen per bestand, van west - te beginnen met Den Helder - naar oost met Nieuwe Statenzijl als laatste plekken. Eenmaal geladen zijn de bestanden desgewenst eenvoudig te downloaden. Per plek zijn, in navolging van de weergave bij Gezeiten-kalender de kenteringtijdstippen en bijbehorende waterhoogtes in vijf dubbele kolommen weergegeven als HW lw HW lw HW.
Maak hieronder uw keuze van de plek waarvan u de getijdengegevens wilt opvragen. Elk bestand beslaat 9 bladzijden. U komt snel op de door u gewenste datum met een zoekopdracht (bijv. 2-4 of 31-10), door de juiste bladzijde aan te klikken of door te bladeren.
Borkum Fisherbalje, Knock, Emden Neue Seeschleuze en Ditzum zijn toegevoegd omdat ze aan het Nederlandse gebied grenzen.
Voor Noordpolderzijl, Termunterzijl en Ditzum worden eigen schattingen gegeven.

Getijden 2023
Den Helder Texel Noordzee Texel Oude Schild Den Oever Kornwerderzand Vlieland haven West-Terschelling
Terschelling Noordzee Harlingen Ameland, Nes Holwerd Wierumergronden Lauwersoog Schiermonnikoog
Noordpolderzijl Huibertgat Borkum, Fischerbalje Eemshaven Delfzijl Termunterzijl Nieuwe Statenzijl
Getijden 2024
Den Helder Texel Noordzee Texel Oude Schild Den Oever Kornwerderzand Vlieland haven West-Terschelling
Terschelling Noordzee Harlingen Ameland, Nes Holwerd Wierumergronden Lauwersoog Schiermonnikoog
Noordpolderzijl Huibertgat Borkum, Fischerbalje Eemshaven Delfzijl Termunterzijl Nieuwe Statenzijl

klik op home voor menu+homepagina