wadkanovaren.nl

animatie Stroming Nederlandse en Duitse Wad

Piet Hein Schlebusch heeft voor de Nederlandse Wadden animaties gemaakt waarop je het verloop van de stroom uur naar uur kunt volgen.
Je vult het tijdstip van hoog water in van Harlingen (westelijk Wad) of Delfzijl (oostelijk Wad)en klikt op om de animatie te starten.
Met ga je één uur vooruit, met één uur terug.

westelijk Wad

oostelijk Wad.

Animaties voor het Duitse Waddengebied:

westelijk Duitse Wad

oostelijk Duitse Wad.

Duitse Bocht tussen Wangerooge en Busum

Halligen.

Klik hier op home voor menu+homepagina