wadkanovaren.nl

Stroomatlas Duitse Wad

laatst bijgewerkt: 5 mei 2013

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Voor de zeekanoŽr is voor het plannen van een tocht de richting en sterkte van de stroming als gevolg van de eb- en vloedbewegingen minstens zo belangrijk als de tijdstippen van hoog- en laagwater. Bij voorkeur kies je route en tijd zo uit dat je zowel heen als terug stroom mee hebt. Bovendien hangt de vraag of je nog of een ondiepte kan samen met het tijdstip tussen hoog- en laagwater.
Op www.bsh.de kan voor een bepaalde dag stroomkaartjes voor die acutele situatie worden opgevraagd. Maar de kaarten zijn lastig te gebruiken als je een planning probeert te maken voor een latere dag. Daarom heb ik naar analogie met de Nederlandse stroomkaarten zelf stroomkaarten voor het gehele Duitse vaargebied van Borkum tot en met de Halligen opgesteld aan de hand van de online stroomkaarten op bsh.de. Ik vind de Duitse weergave met een overvloed aan pijltjes onoverzichtelijk en heb daarom de stroomrichting en sterkte met veel minder pijlen aangegeven.
Hieronder staan stroomkaarten in aparte series voor het westelijke en oostelijke Duitse waddengebied, het gebied tussen Wangeroog en de Halligen en de Halligen van laag- naar hoogwater (opkomend tij) en van hoog naar laagwater (afgaand tij). Elke serie telt 7 kaarten, die per gebied eerst als overzichtkaarten worden gepresenteerd en vervolgens als afzonderlijke uurkaarten. Als referentie worden per gebied verschillende plekken gekozen, maar wordt ook steeds de relatie ten opzichte van hoogwater Helgoland vermeld, omdat in Duitysland Helgoland meestal als referentiepunt wordt gekozen. Voor het westelijke en oostelijke Duitse wad is Borkum is als referentiepunt gekozen, voor het gebied tussen Wangerooge en Halligen is Helgoland de referentie en voor de Halligen is dat Husum.
Keuze stroomgebied:
Westelijk Duitse wad
Oostelijk Duitse wad
Duitse Bocht tussen Wangerooge en Eiderstuw
Halligen

 

Totaaloverzicht stroming bij opkomend tij Westelijke Duitse Wad (volgorde links-rechts)

afzonderlijke uurkaarten opkomend tij    afzonderlijke uurkaarten afgaand tij


 

 

Afzonderlijke uurkaarten
Stroomkaarten Westelijke Duitse Wad per uur - Opkomend tij (volgorde van links naar rechts)

afzonderlijke uurkaarten afgaand tij westelijk Duitse wad
 

Stroomkaarten Westelijke Duitse Wad per uur - Afgaand tij (volgorde van links naar rechts)

afzonderlijke uurkaarten opkomend tij westelijk Duitse wad 

Totaaloverzicht stroming bij afgaand tij oostelijke Duitse Wad (volgorde links-rechts)
 

afzonderlijke uurkaarten opkomend tij    afzonderlijke uurkaarten afgaand tij


Stroomkaarten Oostelijke Duitse Wad - Opkomend tij (volgorde van links naar rechts)

afzonderlijke uurkaarten afgaand tij
 

Stroomkaarten Oostelijke Duitse Wad - Afgaand tij (volgorde van links naar rechts)

afzonderlijke uurkaarten opkomend tij 

Klik dan hier op home voor menu+homepagina