wadkanovaren.nl

Animatie Stroming Nederlandse en Duitse Wad

laatst bijgewerkt: 22 mei 2016

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

Aan de hand van de oorspronkelijke Javascriptprogramma's van Piet Hein Schlebusch zijn voor de Nederlandse en Duitse Wadden animaties gemaakt waarop je het verloop van de stroom in stappen van 30 minuten (Nederlandse Wad) of 1 uur (Duitse Wad) kunt volgen.
Je vult het tijdstip van hoog water in van de referentieplaats (Harlingen voor het westelijk en middendeel Wad, Delfzijl voor het oostelijk Wad, Borkum en Helgoland voor het Duitse Wad).
Klikt op om de animatie te starten.
Met ga je vooruit, met terug.

zuidwestelijk Wad
Wad tussen Vlieland en Rottumerplaat
oostelijk Wad.

Animaties voor het Duitse Waddengebied:

westelijk Duitse Wad

oostelijk Duitse Wad.

Duitse Bocht tussen Wangerooge en Busum

Halligen.

Klik hier op home voor menu+homepagina