actuele informatie over dynamische zonering Waddenzee

naar overzicht toegankelijkheid/gebied
naar kaart overzicht art.20gebieden

Tussen 15 maart en 1 november worden wekelijkse updates gegeven en zo nodig ook tussentijds

Eerst volgende wijziging uiterlijk 15 juli 2021
02-06-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn de verbodsborden wegehaald. Het gebied is overstroomd geweest en er is geen nestelactiviteit meer. Houd tijdens hoogwater wel rekeing met vogels die de Hiezel als hoogwatervluchtplaat kiezen
02-06-20222 juni zijn verbodsborden geplaats bij de oostelijke duintjes op het Rif boven Engelsmanplaat om enkele neste van Sterns en scholeksters te beschermen. Bij laagwater kun je om het broedgebied heen lopen.
15-05-2022 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
25-04-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn verbodsborden geplaatst om visdiefjes, sterns en scholeksters een broedmogelijkheid te geven. Met laagwater kan er wel aangeland worden en gelopen worden buiten het afgezette gebied.
15-04-2022 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2022 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2022 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
vaarweginformatie Waddenzee Nautin