korte cv Robbert van der Eijk (1946)


Ik kano sinds 2002 en vanaf 2003 op het Wad meestal samen met mijn vrouw Marlies, vaak in groepsverband.
Jaarlijks varen we 10 - 15 dagkanotochten op het wad, meestal op het oostelijke wad, maar in feite hoort het hele wad van Den Helder tot aan Esbjerg in Denemarken tot ons vaargebied. Vrijwel elk jaar maken we een meerdaagse tocht op het Duitse wad of de Halligen.

De beginselen van het kanoŽn hebben we gekregen bij de Groninger Kanovereniging GKV.
In 2005 hebben Marlies en ik een masterclass voor kanoinstructeurs van een week gevolgd van Nigel Foster in Denemarken.
Op grond van die cursus en de trainingen er na heb ik het cursusboek stuurtechniek samengesteld dat van deze site is te downloaden. Aan de hand van het cursusboek geef ik bij voldoende belangstelling cursussen kanotechniek bij de GKV.

Van 2004 -2009 ben ik lid geweest van de zeekanocommisie binnen de GKV en in die tijd is de zeekanogroep uitgegroeid tot een actieve groep van rond de 60 kanoŽrs. De zeekanogroep (ZKG) van de GKV leidt zelf de mensen op tot zeekanoŽr en hanteert daarbij een groepsindeling A-D (van aspirant, beginnende, gevorderde tot ervaren zeekanoŽr). Ook de opleiding tot tochtleider wordt door de ZKG in eigen beheer gedaan. Na een begin als aspiranttochtleider in 2004 ben ik vanaf 2005 tochtleider voor tochten van de GKV op zout water.

In 2007 heb ik een zeekanogids samengesteld voor de leden van de ZKG in samenwerking met enkele anderen binnen de ZKG. Jaarlijks werd de zeekanogids bijgewerkt. In 2010 heb ik mij uit de redactie van de zeekanogids teruggetrokken omdat ik een informatiebron wilde opzetten die voor alle kanoŽrs op het wad interessant zou kunnen zijn. Het resultaat is deze website wadkanovaren.nl geworden die sinds 2010 online is. Mijn streven was en is om op ťťn plek zo veel mogelijk informatie beschikbaar te hebben die voor een kanoŽr op het wad nuttig en bruikbaar is. Tot dan toe was de informatie verspreid over vele binnen- en buitenlandse sites en voor een deel alleen in boeken terug te vinden en dat vond ik onhandig en lastig.
Vanaf 2014 ben ik ook actief vrijwilliger bij nautin.nl, de site met informatie voor recreatieve vaarders, met name op het Wad. Ik verzorg daar mede de informatie over getijden en dynamische zonering.
Sinds 2015 ben ik secretaris bij de vereniging Wadvaarders, die meedoet in veel gremia m.b.t. het waddengebied en vertegenwoordiger voor het Wad voor de TKBN en de kanoafdeling binnen het Watersportverbond.

In 1974 ben ik afgestudeerd als populatiebioloog en in 1987 gepromoveerd op het dispersiegedrag van het schrijvertje, de welbekende kever die op het water zwemt. Sinds 1984 leidt ik mijn eigen data-entrybedrijf InDat en detacheer kantoorhulpen als vrije werker voor kortlopende projecten bij opdrachtgevers. Daarnaaast doe ik nog steeds onderzoek aan het schrijvertje.

Robbert van der Eijk
robbertvdeijk@kpnmail.nl