wadkanovaren.nl

Actuele informatie over dynamische zonering op het Wad


laatst bijgewerkt: 09-09-2023. Eerstvolgende wijziging is uiterlijk 15 maart 2024

Op deze pagina staat de actuele stand van zaken over dynamische zonering:.

16-07-2023 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
12-07-2023Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
05-06-2023 het Oude Smeriggat onder Het Rif wordt steeds ondieper. Er lopen regelmatig jachten vast .
Er liggen veel zeehonden met jongen, die door de vastlopers worden verdrongen.
Kies bij voorkeur de betonde route en bevaar de onbetonde geul alleen met voldoende hoogwater.
Anders kom je er niet overheen, loop je vast Ún je verstoort de zeehonden,
Op platen liggende zeehonden zijn de eerste 6 maanden van het jaar sneller gealermeerd dan vanaf ca juli.
Houd daarom t/m juni op het Wad meer afstand tot liggende zeehonden dan de betonning soms toestaat.
01-09-2023 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
16-07-2023/B> De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
15-05-2023 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
12-05-2023 Vanaf 12 mei is het Oostrif ten noorden van Engelsmanplaat afgesloten met verbodborden i.v.m. het broedseizoen van o.a. sterns
15-04-2023 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2023 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
01-04-2023 Op de kwelder van Schier zijn de lepelaars ten westen van het Willemsduin al begonnen met nestelen. Houd voldoende afstand
15-03-2023 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
historie 2022:
05-09-2022Op Het Rif zijn de verbodsborden wegehaald. Van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater is het Rif weer vrij toegankelijk tot voorjaar 2023
01-09-2022 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
16-07-2022 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
05-07-2022Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
02-06-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn de verbodsborden wegehaald. Het gebied is overstroomd geweest en er is geen nestelactiviteit meer. Houd tijdens hoogwater wel rekening met vogels die de Hiezel als hoogwatervluchtplaat kiezen

klik op home voor menu+homepagina