wadkanovaren.nl

Actuele informatie over dynamische zonering op het Wad


laatst bijgewerkt: 05-09-2022

Op deze pagina staat de actuele stand van zaken over dynamische zonering:.

05-09-2022Op Het Rif zijn de verbodsborden wegehaald. Van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater is het Rif weer vrij toegankelijk tot voorjaar 2023
01-09-2021 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
16-07-2022 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
05-07-2022Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
02-06-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn de verbodsborden wegehaald. Het gebied is overstroomd geweest en er is geen nestelactiviteit meer. Houd tijdens hoogwater wel rekeing met vogels die de Hiezel als hoogwatervluchtplaat kiezen
02-06-20222 juni zijn verbodsborden geplaats bij de oostelijke duintjes op het Rif boven Engelsmanplaat om enkele neste van Sterns en scholeksters te beschermen. Bij laagwater kun je om het broedgebied heen lopen.
15-05-2022 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
25-04-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn verbodsborden geplaatst om visdiefjes, sterns en scholeksters een broedmogelijkheid te geven. Met laagwater kan er wel aangeland worden en gelopen worden buiten het afgezette gebied.
15-04-2022 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2022 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2022 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

klik op home voor menu+homepagina