wadkanovaren.nl

Actuele informatie over dynamische zonering op het Wad


laatst bijgewerkt: 15-05-2021

Op deze pagina staat de actuele stand van zaken over dynamische zonering:.

15-05-2021 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
15-04-2021 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2021 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2021 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten opdat de vogels in rust het broedseizoen voor kunnen 01-09-2020 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2020:Boschplaat, Feugelp÷lle en het Oerd zijn weer toegankelijk. Het Rif is van 3 uur na hoogwater tot 3 uur voor hoogwater toegankelijk. De Hiezel is nog afgesloten.
16-07-2020 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
01-07-2020 Engelsmanplaat: Op het Rif en de Hiezel (zuidoostpunt) zijn de verbodsborden weggehaald en is het hele gebied weer toegankelijk. Het rif blijft verboden van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater Schier, Voor de Hiezel geldt het dringende verzoek om dat tijdens hoogwater te mijden omdat de Hiezel dan fungeert als hvp. Houd aan de westzijde rond de overgang Engelsmanplaat-Rif genoeg afstand tot de vele zeehonden met pups.
21-05-2020 Op 20 mei zijn op het oostelijk deel van het Rif en op de zuidoost punt van Engelsmanplaat (de Hiezel) de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie sterns aan te geven: betreden van de kolonies is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen de palen en de waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden.
15-05-2020 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
10-05-2020 Het broedseizoen op de kolonie van enige honderden sterns is begonnen. hoelwe er geen verbodsborden izijn geplaatst, is het betreden van de kolonie niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tot 20m van de waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden.
15-04-2020 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2020 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

klik op home voor menu+homepagina