Actuele informatie over varen op het Wad


laatst bijgewerkt: 16-05-2022

Op deze pagina staan actuele onderwerpen en wijzigingen aan de site waar je op een snelle manier kennis van kan nemen. Kleine aanpassingen worden niet vermeld.
De onderwerpen staan op datumvolgorde, met de recentste als eerste.


15-05-2022 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
25-04-2022Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn verbodsborden geplaatst om visdiefjes, sterns en scholeksters een broedmogelijkheid te geven. Met laagwater kan er wel aangeland worden en gelopen worden buiten het afgezette gebied.
15-04-2022 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2022 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2022 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

klik op home voor menu+homepagina