wadkanovaren.nl

kaarten van het Duitse Wad van Borkum t/m Sylt

laatst bijgewerkt: 1 oktober 2013

Als je in het waddengebied gaat varen, krijg je te maken met platen en geulen. Daarbij is het belangrijk te weten in welke mate die bij afnemend tij droog vallen. Vaak gebruik je daarbij boeien als oriŽntatiepunten. Daardoor is het in praktijk verstandig, zo niet noodzakelijk, om officiŽle zeekaarten te gebruiken tijdens de tochten, zoals die worden uitgeggeven door BSH. De kaarten die hier van het totale gebied zijn op te roepen zijn alleen bedoeld ter oriŽntatie en voorbereiding thuis en niet om onderweg op het Wad als routekaarten te gebruiken.
Op de overzichtkaarten hieronder kun je door op een deel te klikken de vergrootte kaart van het desbetreffende deel oproepen.

Duitse Wad van Borkum t/m Jadeboezem:
Duitse Bocht van Wangeooge t/m Sylt (Halligen)

klik hier op home voor menu+homepagina